Türkçe   |  English   |  русский   |  български
New Ribbon
Modern Karton

Modern Karton

Kipaş Kağıt Sanayi, Flow:13.560 m3/day, COD Load :81.360 kg/day

Kipaş Kağıt Sanayi, Flow:13.560 m3/day, COD Load :81.360 kg/day

Haribo Şekerleme Arıtma Tesisi

Haribo Şekerleme Arıtma Tesisi

LARA ODOR SCRUBBER

LARA ODOR SCRUBBER

Vinprom Pesthera / Bulgaristan

Vinprom Pesthera / Bulgaristan

Kasra Paper / İran

Kasra Paper / İran

Kartonsan

Kartonsan

Efes Ankara

Efes Ankara

Kent Gıda

Kent Gıda

Example Frame
Hizmetler
 
Laboratuvar Hizmetleri
 


Birçok parametreyi ölçebilecek altyapıya sahip olan laboratuvarımızda çeşitli su ve atıksu analizleri yapılabilmektedir. Atıksu arıtma tesisleri için yapmış olduğumuz danışmanlık/ kontrolörlük hizmetlerimiz çerçevesinde; arıtma tesislerinin karakteristik noktalarından alınan numunelerin gerekli tüm analizleri laboratuvarımızda yapılıp, yorum ve çözüm önerilerini de içeren  rapor düzenlenmektedir. Ayrıca teklif aşamasında laboratuvara getirilen atıksu örneklerinde; karakterizasyon, kimyasal, fiziksel ve biyolojik arıtılabilirlik, renk giderimi çalışmaları ve uygun kimyasal madde (polimer, FeCl3/FeSO4 v.b.) ve optimum  dozaj tespiti yapılmaktadır.
 

Havalı ve havasız pilot reaktörlerdeki biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları sonuçlarına göre, gerekli arıtma tesislerinin tasarımı yapılmakta ve elde edilen sonuçlar projelendirmeye baz olarak kullanılmaktadır.
 

Arıtma tesislerinde oluşan artık biyolojik ve fiziksel/kimyasal çamurlar için; uygun şartlandırma, susuzlaştırma prosesi için kimyasallarının tip ve dozajı saptanmaktadır.
 

Özellikle işletme sorunu olan biyolojik arıtma tesislerinde (çökmeyen, yüzen çamur, köpürme v.b.) mikroskobik tanıma ve aktivite testleri yapılmakta, çözüm önerileri verilmektedir.
 

LaboratuvarImIzda AŞAĞIDAKİ PARAMETRELER ÖLÇÜLEBİLMEKTEDİR:
 

 • pH, Sıcaklık, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI)
 • Toplam Azot, Nitrit, Nitrat, Amonyum
 • Toplam Fosfor
 • Yağ Ve Gres
 • Askıda Katı Madde (AKM), Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM)
 • Sülfat, Sülfür, Sülfit
 • Sertlik, Alkalinite, Asidite
 • Uçucu Yağ Asidi (UYA)
 • Klor, Klorür
 • Çeşitli Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Parametreler
 • Mikroskobik Kontroller
 • Biyolojik Çamur Aktivite Testleri
 •  Renk Ölçümü
Kavacık, Göksu Evleri
Alt Çamlık Cad. No:9
Villa B27b
Beykoz - 34815
0090 216 465 9640
0090 216 465 9641
0090 216 465 9642
enviro@envirotek.com.tr